Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego informuje, iż II runda III ligi tenisa stołowego w sezonie 2015/2016 rozpocznie się w weekend  06-07.02.2016 r.

Terminarze Grupy "Zachód" oraz "Wschód"
 
 

Prosimy o zapoznanie się z naniesionymi zmianami.
 
W przypadku kolizji terminów spotkań ligowych oraz zawodów ogólnopolskich obydwa zespoły muszą wyrazić zgodę na przełożenie meczu na inny, korzystny dla obydwu stron termin.