wmzts.logo

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 13 luty 2018 r. podjął UCHWAŁĘ nr 3/02/2018 w sprawie nadania klasy sędziowskiej: sędzia-kandydat osobom, które z wynikiem pozytywnym ukończyły kurs sędziowski przeprowadzony 26 listopada 2017 r. w Ostródzie.

Lista uczestników kursu, którzy pozytywnie zaliczyli ezgamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (2018_02_13_UCHWALA_NR_3_02_2018.pdf)2018_02_13_UCHWALA_NR_3_02_2018.pdf1286 kB